• ارتباط سطح ویتامین d سرم با بیماری های عروق کرونر و برخی عوامل خطر آن در زنان قالی باف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 431
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: بر اساس برخی شواهد، مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق کرونر می تواند به دلیل کمبود ویتامین d باشد. کمبود این ویتامین بیشتر در زنان روستایی قالی باف سنتی به دلیل شرایط محیط کار دیده می شود.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط سطح ویتامین d سرم با بیماری های عروق کرونر و عوامل خطر آن در زنان قالی باف انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 460 زن قالی باف یائسه روستاهای اصفهان با شرایط اقتصادی- اجتماعی یکسان انجام شد. ابتدا افراد معاینه شدند و الکتروکاردیوگرافی و در صورت نیاز اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش انجام شد. سپس چربی ها، فشارخون و ویتامین d غذایی و سرمی اندازه گیری و پرسش نامه تکمیل شد. وجود بیماری های عروق کرونر با استفاده از پرسش نامه rose و  کدهای مینه سوتا تعیین شد.

  یافته ها: فراوانی بیماری های عروق کرونر و میانگین سایر عوامل بین زنان قالی باف و غیرقالی باف ماتفاوت نبود. ویتامین d سرم و عوامل خطر مورد بررسی در زنان قالی باف و غیر قالی باف و همچنین در افراد مبتلا و غیر مبتلا به بیماری های عروق کرونر ارتباط معنی داری نداشت و تنها در کل افراد با چاقی شکمی ارتباط مستقیم داشت (or=0.069, p=0.03).

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها ارتباطی بین وجود بیماری های عروق کرونر و ویتامین d سرم مشاهده نشد که برای اطمینان باید بررسی مشابه با اندازه گیری کلسیم سرمی و غذایی، فسفر و هورمون پاراتیروئید انجام شود. همچنین انجام طرحی در پلی مورفیسم های ژن گیرنده ویتامین d پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها