• بررسی اثر عصاره متانولی خشخاش (papaver somniferum.l) بر تشنج ناشی از پیکروتوکسین در موش سوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 413
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: در طب تجربی، گزارش هایی در مورد اثرات مفید بعضی از گیاهان دارویی در درمان بیماری ها وجود دارد. یکی از این گزارش ها، در مورد اثرات مفید گیاه عصاره متانولی خشخاش، بر تشن می باشد. در مطالعه حاضر اثر ضد تشنجی عصاره متانولی دانه این گیاه بر تشنج ناشی از پیکروتوکسین در موش سوری نر مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها: در این مطالعه حیوانات از طریق تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلفی از عصاره متانولی پرکوله دانه های این گیاه (12.5، 25، 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم) پیش درمانی شدند و بعد از 20 دقیقه به هر حیوان mg/kg 12 پیکروتوکسین به منظور ایجاد تشنج تزریق شد. سپس تغییر در زمان شروع حملات تشنجی، دوام تشنج و مرگ ناشی از تشنج در گروه های آزمایش و کنترل اندازه گیری و مقایسه گردید.

  یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که پیش درمانی حیوانات با دوزهای مختلف عصاره، به خصوص دوز mg/kg 200 باعث تاخیر در شروع حملات تشنجی گردید (0.01(p< از سوی دیگر مدت زمان دوام تشنج نسبت به گروه کنترل در همه گروه ها افزایش پیدا کرد، ولی شدت تشنجات خیلی خفیف تر بود. دوزهای مختلف عصاره، به خصوص دوز mg/kg50 باعث تاخیر در زمان مرگ موش ها شده است (0.05(p<

  نتیجه گیری: عصاره دانه خشخاش باعث تاخیر در شروع تشنج، کاهش شدت تشنجات ناشی از پیکروتوکسین و همین طور تاخیر مرگ می گردد و می تواند کاندیدای مناسبی جهت ادامه تحقیقات بعنوان یک داروی ضد تشنج باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها