• طراحی واحد جذب دی اکسی کربن ازکوره ریفرمر واحد متانول پتروشیمی فناوران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 462
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  طراحی واحداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از دیدگاه های تجربی و عمل مناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم ودانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید می باشد. بررسی امکان احداث واحد از حیث نحوه تامین مواد اولیه، تعیین میزان سرمایه گذاری، تطابق تکنولوژی صنعت مورد نظر بامیزان تخصص ها و مهارت های بالقوه و بالفعل موجود در کشور و... مطالعات هماهنگ وچند جانبه اقتصادی، فنی، اقلیمی و جغرافیایی را ایجاب می نماید. کارخانجات بسیاری وجود دارد که گاز 2 coدر آن ها به عنوان ماده اولیه اصلی یا کمکی مصرف می شود که واحد متانول شرکت پتروشیمی فناوران یکی از این واحدها می باشد. با جذب دی اکسید کربن از گازهای حاصل از احتراق علاوه بر کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن، خود باعث تامین خوراک واحد شده و مازاد آن نیز می تواند صادر گردد. در این تحقیق به ارائه و طراحی دو روش برای جذب گاز دی اکسید کربن از گازهای حاصل از احتراق کوره های ریفرمر واحد متانول شرکت پتروشیمی فناوران ارائه می گردد که طبق محاسبات انجام شده می توانیم میزان kg/dayco2max 1147740 از استاک 4 کوره ریفرمر بکمک دو روش طراحی شده بازیابی نماییم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها