همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  برای مدل سازی واقعی هیدرولوژیکی یک حوضه روندی مورد نیاز است که به صورت یک سیستم خودکار در شبکه های نا منظم عمل کند. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که الگوریتم های بکار رفته به این منظور، جریان آب را به درستی بین سلول ها یا خانه های مجاور در یک شبکه مسیر یابی نمی کنند. در این مطالعه رابطه هیدرولیکی بین سلول های شبکه، با محاسبه سطح مقطع عرضی جریان بین سلول ها انجام می شود. سطح مقطع های عرضی جریان در مرکز ضلع های شبکه و عمود بر شیب محلی به دست آمده از ارتفاع رقومی قرار می گیرند. روند مورد استفاده، ساده و در محاسبات نتایج قابل قبولی ارائه داده و نشان داده شده است که این روند در شیب های دامنه ای انحنا دار (زین اسبی) مناسب و به درستی عمل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم