• مدیریت و زمان بندی چندهدفه پروژه با رویکرد فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 518
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از مدیریت و کنترل پروژه در صنعت ساخت، کسب اطمینان از اتمام پروژه در زمان مقرر، با بودجه از پیش تعیین شده و دستیابی به دیگر اهداف پروژه از جمله هزینه و کیفیت بهینه در شرایط عدم قطعیت است. عدم قطعیت های موجود در مدیریت پروژه به عدم قطعیت در مورد برآوردها و تخمین ها، عدم قطعیت موجود در فعالیت های طراحی و لجستیک، عدم قطعیت در مورد اهداف و اولویت های پروژه و عدم قطعیت های موجود در روابط بین اعضا، ذینفعان و طرفین درگیر در پروژه قابل تقسیم بندی است. این تحقیق به منظور کمک به مدیران پروژه ها برای اتخاذ تصمیمات مؤثر روی مسائل شبکه پروژه با رویکرد تجزیه و تحلیل هزینه زمان در شرایط ابهام اطلاعات موردنیاز، انجام شده است. اهداف موردنظر در این تحقیق، حداقل کردن یک مدل چند هدفه با در نظر گرفتن چندین معیار متضاد مانند: زمان فشرده سازی، زمان نرمال، هزینه نرمال، هزینه فشرده سازی، هزینه های افزایشی جریمه و پاداش است. برای این منظور مسئله در قالب یک مدل بهینه سازی چندهدفه فازی فرموله شده است. به کمک مدل پیشنهادی می تواند مدیریت و زمانبندی پروژه را بصورت چندهدفه و در فضای عدم قطعیت انجام داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها