اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارتباط بین عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی شهر شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/07
  • تعداد بازدید: 355
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت، مدیریت و به طور کلی ارزش ها و معیارها، بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بر آن داشته که اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت بکارگیری خلاقیت هدایت کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی شهر شیراز صورت پذیرفت. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان اداره کل تربیت بدنی شهر شیراز می باشد که از این میان 154 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت 5گزینه ای بود. نتایج نشان داد که از میان متغیر ها اثر گذار بر خلاقیت کارکنان به ترتیب استقلال شغلی، خودکارآمدی، حمایت مدیران و انگیزش درونی بیشترین اثر را با متغیر ملاک یعنی خلاقیت دارا می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها