همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • استفاده از مدل ریزمقیاس کننده lars-wg در شبیه سازی و پیش بینی متغیر اقلیمی ساعات آفتابی در مناطق زعفران خیز استان خراسان رضوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 367
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن باعث به هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین شده و تغییرات اقلیمی گسترده ای را در اغلب نواحی کره زمین موجب شده است. مهم ترین تبعات تغییر اقلیم افزایش دمای متوسط کره زمین، افزایش پدیده های حدی اقلیمی نظیر سیل، طوفان، تگرگ و سرماهای نابهنگام خواهد بود. استفاده از مدل های ریز مقیاس نمایی آماری در برآورد نوسانات اقلیمی، این امکان را فراهم ساخته که بتوان داده های آب و هوایی را در مقیاس مکانی و زمانی مناسب تولید کرد. در این پژوهش شبیه سازی متغیر اقلیمی ساعات آفتابی در دهه های آینده با استفاده از روش ریز مقیاس نمایی آماری با استفاده از مدل lars-wg انجام شده است. منطقه مورد مطالعه نواحی مستعد زعفران در استان خراسان رضوی می باشد. داده های روزانه ساعات آفتابی جهت کالیبره کردن و تهیه سناریوی پایه در دوره پایه (1995 تا 2010) به منظور اطمینان از صحت مدل و ارزیابی مدل بکار گرفته شده شد. جهت صحت سنجی مدل از دو روش آماری و مقایسه ای استفاده گردید. در روش مقایسه ای نیز با مقایسه میانگین و انحراف معیار دوره تست و مدل شده به ارزیابی مدل اقدام گردید. پس از صحت سنجی مدل داده های برای دوره 2011 تا 2040 بر اساس سناریوی پایه سنجیده شده و در نهایت اقدام به تولید داده ها در مقیاس روزانه برای دوره اقلیمی 2011 تا 2040 گردید. نتایج پیش بینی مدل در مقایسه ساعات آفتابی مشاهده شده و تولید شده به وسیله مدل در همه ایستگاه ها این است که مدل به خوبی توانسته پارامتر ساعات آفتابی را شبیه سازی نماید و داده ها دارای همپوشانی مناسب و یکسانی در دو دوره می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها