• تاثیر نقص نیمرسانا در طیف تراگسیل نانوبلورهای فوتونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/14
  • تعداد بازدید: 291
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله ما مد نقص ظاهر شده در طیف تراگسیل نانوبلورهای فوتونی شامل لایه نقص نیمرسانای ژرمانیم نوع n را مطالعه کردیم. مطالعات ما بر پایه روش ماتریس انتقال نشان داد که طیف تراگسیل این نانوساختارهای فوتونی در ناحیه مرئی دارای مد نقصی می باشد که تابع برخی پارامترها مانند چگالی آلاییدگی نیم رسانا و نیز ضخامت لایه نقص می باشند. این گروه از نانوساختارهای مورد مطالعه در کاربردهای نیم رسانا در الکترونیک نوری مفید واقع می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها