• بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کارایی و اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 535
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تغییراتی که در سالیان اخیر در کشورهای پیشرفته روی داده است، موجب افزایش استقلال حسابرسان مستقل در ارتباط با مدیریت، در هنگام حسابرسی شده است. یکی از این تغییرات، استفاده از کمیته حسابرسی به عنوان عامل نظارت بر فرایند گزارشگری مالی است. از آن جا که حسابرسی داخلی جزئی از ساختار کنترل داخلی محسوب می شود و با توجه به جایگاه ویژه حسابرس داخلی در بحث حاکمیت شرکتی، در استانداردهای حسابرسی، وجود حسابرسی داخلی به عنوان یکی از عناصر اساسی شناخته شده و حسابرس مستقل ملزم به ارزیابی نحوه کار حسابرس داخلی شده است. طبق استاندارد 610 حسابرسی، حسابرس مستقل باید فعالیت های واحد حسابرسی داخلی و اثر آن را بر روش های حسابرسی مستقل، ارزیابی کند. هدف این پژوهش، درک چگونگی تاثیر کمیته حسابرسی و در نهایت تعیین ضرورت حسابرسی داخلی است. نتایج پژوهش نشان داد که وجود کمیته حسابرسی، بهبود کیفیت کنترل های داخلی، بهبود عملکرد و کارایی و اثر بخشی حسابرس داخلی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها