• بررسی انواع انرژی های نو و نقش آن در طراحی معماری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 521
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به افزایش جمعیت و کاهش منابع انرژی های تجدیدناپذیر و افزایش آلودگی محیط زیست لزوم به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر را بیش تر کرده است. از طرفی به لحاظ ارتباط تنگاتنگ انرژی با زندگی روزمره مردم و جوامع و نیاز حیاتی دولت ها در قرن بیست و یکم است که دولت های متقاضی و دولت های تولید کننده را دائما نگران کرده است. از همین رواست که انرژی در سیاست های ملی و بین المللی نقش تعیین کننده ای پیدا نموده است. انرژی های حاصل از باد، آب، خورشیدو انرژی زمین گرمایی ازجمله این انرژی ها هستند که هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست ندارند. از طرفی این انرژی ها می توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سوخت های فسیلی شوند. هم چنین در بخش ساختمان که بیش تر از 40 درصد از مصرف انرژی کل کشور را به خود اختصاص داده است می توانند مفید باشند. در این مقاله که از نوع توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای بوده سعی بر این است ضمن معرفی و توضیح انواع انرژی های نو به نقش هریک از این انرژی ها در طراحی معماری توجه شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد انرژی های نو که شامل انرژی های خورشیدی. بادی. آبی. زمین گرمایی و... می باشند تاثیر زیادی در طراحی و نوع فرم بنا دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها