• بررسی روند رسوب مخزن سد آیدوغموش با استفاده از نرم افزار gstar 3.0 و پیش بینی عمر مفید آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 373
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله جزئیات مربوط به طرح پژوهشی سد آیدوغموش بررسی شده است. ابتدا اطلاعاتی شامل مطالعه پیشینه طرح، بازدید از محل طرح، جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز برای تهیه مدل از قبیل آمار مربوط به جریان و انتقال مواد رسوبی رودخانه آیدوغموش، تهیه نقشه های مورد نیاز جهت شبکه بندی مخزن و استخراج منحنی های مربوط به روابط حجم و سطح مخزن با ارتفاع بحث شده است. در بخش دوم معادلات حاکم بر جریان، انتقال مواد رسوبی و معادله موازنه جرم در مخزن سد، شبکه بندی مخزن، شرایط مرزی، معرفی مدل عددی تهیه شده برای شبیه سازی بیان شده است. همچنین در بخش سوم به بررسی نتایج عددی بدست آمده از مدل هیدرودینامیک پرداخته شده است. این نتایج شامل هیدروگراف جریان خروجی از مخزن، الگوی جریان و توزیع مقادیر ویسکوزیته گردابی در مخزن سد برای سه تراز مختلف آبگیر و سرریز هستند که بصورت گرافیکی ارائه شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها