• محاسبه میزان تحکیم یافتگی توده سنگ اطراف تونل در اثر نصب راک بولت های تزریقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 385
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارزیابی کارایی سیستم های نگهداری برای سازه های زیرزمینی از جمله تونل ها در جهت تأمین ایمنی آن ها، از مسائل اساسی در مرحله طراحی محسوب می شود. عموماً در این ارزیابی ها، سیستم های نگهداری یا به صورت یک سازه مجزا از سازه زیرزمینی و با استفاده از روابط تحلیل سازه مورد بررسی قرار می گیرند و یا تأثیر آن ها به صورت یک عامل تقویت کننده توده سنگ اطراف سازه بررسی می شود. راک بولت تزریقی، نوعی سیستم نگهداری است که می تواند به عنوان یک عامل تقویت کننده محیط اطراف سازه، باعث افزایش خواص مقاومتی توده سنگ شود. هدف از انجام این تحقیق، محاسبه میزان تحکیم یافتگی توده سنگ اطراف تونل های دایروی شکل ناشی از نصب راک بولت های تزریقی با در نظر گرفتن خصوصیات الگوی نصب است. از این رو در این مقاله، ابتدا حداکثر فشار وارده از جانب زمین بر راک بولت های تزریقی محاسبه شده، سپس با در نظر گرفتن ظرفیت باربری راک بولت و الگوی نصب پیشنهادی و هم چنین مشخصات ابعادی تونل، ضریب تحکیم توده سنگ اطراف تونل بدست آمده است و پارامترهای جدید مقاومتی توده سنگ محاسبه می شوند. در ادامه، با استفاده از پارامترهای جدید مقاومتی بدست آمده، مکانیزم عکس العمل بین راک بولت و توده سنگ اطراف تونل، مورد تحلیل قرار گرفته و میزان تاثیر نصب راک بولت و ضریب تحکیم حاصله، بر اندازه زون پلاستیک و مقدار جابجایی های اطراف تونل در دو مقطع طولی و عرضی محاسبه و در قالب نمودار ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها