• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 871
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش باهدف بررسی نقش و اثرگذاری معلم در برنامه ریزی درسی انجام شد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-اسنادی است که با روش کتابخانه ای و مروری بر منابع نظری مرتبط صورت گرفت؛ پس از تبیین مفاهیم، به بررسی مفهوم برنامه ریزی درسی و توجه به آن از نگاه اندیشمندان و نقش معلم در برنامه ریزی درسی پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان داد که وزارت آموزش و پرورش بنا به وظیفه ذاتی خود که تربیت افراد است، باید طبق یک برنامه و چهارچوب مشخص حرکت کند. این وظیفه به بخشی از نهاد آموزش و پرورش تحت عنوان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی داده شده که به منظور انسجام بخشیدن به فعالیت های برنامه ریزی درسی و جلوگیری از پراکنده کاری و اعمال سلیقه های فردی و گروهی در تدوین برنامه ها، مجموعه فعالیت های اساسی برنامه ریزی درسی را که می باید در تولید یک برنامه ی درسی انجام شود طبقه بندی و سلسله مراحل را به صورت نما ترسیم می کند. برای آنکه برنامه درسی از قابلیت اثربخشی لازم برخوردار باشد، عوامل مختلفی می بایست در کنار هم قرار گرفته و به صورت مشترک به فعالیت بپردازند که بدون شک اصلی ترین عامل این موفقیت و اثربخشی معلمان هستند. پس وزارت آموزش و پرورش باید با تغییر رویه سابق، در جهت مشارکت هرچه بیشتر معلمان در تهیه، تدوین و اجرای برنامه ریزی درسی بکوشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها