• نقش باورهای خودکارآمدی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 479
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نظام های آموزشی در جوامع مختلف همواره درصدد شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی و ارائه راه کارهایی برای تقویت این عوامل هستند. این عوامل می تواند جزء عوامل انگیزشی از جمله، باور خودکارآمدی باشد. نظام های آموزشی در طراحی برنامه های درسی و اجرای آن باید به این نکته توجه کنند که باور خودکارآمدی بالا می تواند در پیشرفت تحصیلی مؤثر واقع شود.. براساس شواهد پژوهشی، باورهای خودکارآمدی به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده قوی در پیشرفت و موفقیت تحصیلی تلقی می شود. معلمان، مشاوران و مسئولان آموزشی می توانند با شناخت بیشتر دانش  آموزان و با تدوین برنامه های آموزشی کارآمد و مؤثر به آنهایی که دارای باورهای خودکارآمدی ضعیف هستند، کمک کنند و از این طریق منجر به ارتقای سطح موفقیت و پیشرفت تحصیلی شان شوند. با توجه به اهمیت باورهای خودکارآمدی در عملکرد افراد، پژوهش حاضر درصدد آن است تا به بررسی نقش باورهای خودکارآمدی بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بپردازد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها