• تحلیل و بررسی تزئینات معماری و طرح معماری خانه ابراهیمی اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی تزئینات معماری و طرح معماری خانه ی ابراهیمی شهر اردبیل است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و مطالعه میدانی می باشد. نمونه آماری پژوهش خانه ی ابراهیمی شهر اردبیل است که این بنا تنها خانه از دوره ی زندیه می باشد. این بنا با گذشت زمان به ثبت سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل رسیده است. این خانه در بافت تاریخی شهر اردبیل واقع شده است. مطالعات پژوهشی بر آثار معماری سنتی ایران و همچنین توجه خاص به خانه و تزئینات آن در هر دوره چنین پژوهشی الزامی به نظر می رسد. نتایج حاصل از این پژوهش چگونگی استفاده از تزئینات و طرح معماری در بنای مذکور می باشد با بررسی های صورت گرفته در مورد این بنا طرح معماری بصورت درون گرا بوده و تزئینات استفاده شده، عمدتا در تالار بنا بصورت مقرنسکاری، گچ بری و رنگ آمیزی می باشد و در بدنه ی بنا نیز تزئینات بصورت آجر کاری و گچ بری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم