• واکاوی مفاهیم صلح و جنگ و بررسی چگونگی تحقق آن ها در موزه های صلح و جنگ

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 265
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله واکاوی مفاهیم صلح و جنگ و بررسی چگونگی تحقق آن ها در موزه های صلح و جنگ

  موزه مکانی است که با نگاه به گذشته و تاریخ یک ملت با استفاده از ابزار هنر سعی در انتقال حوادث، اتفاقات و فراز و نشیب های آن ملت به نسل آینده دارد. این مفهوم وقتی در کنار صلح و جنگ می نشیند ترکیب منحصر به فرد و معناداری را ایجاد می کند. موزه های صلح و جنگ از طریق نمایش صدمات و خسارات حاصل از جنگ و در پس آن برپایی نمایشگاه ها و فعالیت های آموزشی می کوشند «فرهنگ صلح» را از طریق چنین مکانی رواج دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با تضاد بدون خشونت و به نحوی خلاقانه مدارا کرد.

  در همین راستا، پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که صلح و جنگ واجد چه مفاهیمی هستند و چگونه امکان تحقق در موزه های مرتبط را به دست می آورند؟ در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، ضمن پرداختن به مفاهیم و مبانی نظری موضوع، نمونه های شاخص موزه های صلح و جنگ نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تلاش گردیده تا از طریق نقد آن ها، به تبیین نحوه تحقق مفاهیم در مصادیق پرداخته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که می توان با خلاقیت در زمینه طراحی، نگاهی عمیق تر و مشحون از معنا را برای مخاطب به ارمغان آورد و ضمن به اجرا درآوردن رسالت خود از طریق نمایش آثار و صدمات ناشی از جنگ اعم از مادی و معنوی احساس آرامش ناشی از صلح را به مخاطب انتقال داد. لذا این موزه ها بیش از آنکه جایی برای تماشای اشیاء و ابزار یک واقعه تاریخی باشند، محلی برای گفت و گو، برنامه های آموزشی، پژوهش و فرهنگ سازی با موضوع پیامدهای جنگ و گسترش صلح جهانی می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها