• تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری فردی کارکنان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر کیفیت زندگی‌کاری بر بهره‌وری فردی کارکنان

  نیروی انسانی کارآمد مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی محسوب می‌شود. استفاده مطلوب از منابع انسانی، متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می‌آید. این اقدامات که شامل امکانات رفاهی، طرح‌های تشویقی، تناسب شغلی، امنیت شغلی، اهمیت به نقش فرد در سازمان، آموزش کارکنان و مواردی از این قبیل می‌باشد که مجموعا تحت عنوان کیفیت زندگی کاری نامیده‌ می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی در کارکنان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی لیاء قزوین می‌پردازد و برای حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده‌است.

  در ابتدا واحدهای صنعتی فعال مشخص شده و سپس پرسشنامه‌ای در چهار بخش جهت جمع‌آوری داده‌ها تهیه شد. داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند و در بخش آمار استنباطی، آزمون t استودنت و آزمون همبستگی پیرسون به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که میانگین بهره‌وری کارکنان 4 ساعت و 47 دقیقه از 8 ساعت است و کارکنان فقط از 55% ظرفیت خود برای کار استفاده می‌کنند. همچنین کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل به کار گرفته شده، در حد متوسط قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها