• حسابداری ذهنی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  حسابداری ذهنی

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی می‌کوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقه بندی و ارزیابی می‌کنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیم‌ها نه تنها آنها را جداگانه بررسی می‌کنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجه‌های تصمیم اثر‌گذار است.

  لذا، یافته‌ها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیم‌گیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی می‌کند و بر اساس آن شرایط تصمیم می‌گیرد. حسابداری ذهنی در زمینۀ مالی‌- رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش‌ توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریۀ حسابداری ذهنی به‌منظور توضیح تصمیم‌گیری‌های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده‌های آن برای تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی و افشاگری‌های اختیاری نیز‌ اجراشدنی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها