• تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 349
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود

  سود یکی از اساسی ترین عناصر صورتهای مالی است که همواره مورد توجه استفاده کنندگان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحدهای اقتصادی یاد می شودهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

  پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 134شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین چرخش حسابرس در سطح موسسه حسابرسی و پایداری سود رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش حسابرس در سطح موسسه حسابرسی و پایداری سود تاثیر معنادار و مثبتی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها