حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 358
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا

  سازمان های امروزی به نیروهای خلاق، انعطاف پذیر و پاسخگو نیاز دارند و از سوی دیگر شناسایی، جذب و نگهداری این نخبگان در سازمان بسیار مشکل تر از قبل شده است. لذا هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا است. ابتدا مولفه های اصلی مدیریت استعداد شناسایی و بسترهای لازم و عوامل موثر در موفقیت و شکست فرایند مدیریت استعداد مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهای لازم جهت پیاده سازی فرایند مدیریت استعداد ارائه گردیده است. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران میانی ستاد نیروی هوایی است.

  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل محتوا و ازمون فریدمن استفاده شده است. براساس یافته ها مدیریت استعداد در نهاجا در سه بعد مورد توجه است: عوامل زمینه ای و بسترهای لازم برای فرایند مدیریت استعداد، فرایند مدیریت استعداد و عوامل موثر بر موفقیت و شکست فرایند مدیریت استعداد. در پایان مدلی جامع از فرایند مدیریت استعداد ارائه گردیده است که می تواند سازمان را در پیشبرد اهداف خود یاری نموده و همچنین با به کارگیری استعدادها در نهاجا، راه برای پیشرفت فنی و ارتقاء توان رزمی و افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان هموار می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها