• شیوه های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/25
  • تعداد بازدید: 103
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  شیوه‌های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی، ترکیب هیئت‌مدیره و پایداری سود

  پایداری سود بیانگر ثبات و دوام سود است. از دیدگاه سرمایه‌گذاران، سودهای با دوام و باثبات به دلیل استمرار آنها مطلوب هستند و سهم قابل‌توجهی در تداوم و پایداری بلندمدت یک شرکت و اثربخشی بازار مالی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی و ترکیب هیئت‌مدیره با پایداری سود می‌باشد.

  اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 142 شرکت در بازه زمانی 1391-1399 می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ی پژوهش از شیوه تحلیل پانلی استفاده شده است.

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد، بین مدیریت سود اقلام تعهدی و پایداری سود رابطه معنی‌دار و منفی وجود دارد؛ همچنین بین استقلال هیئت‌مدیره و پایداری سود رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛ اما نتایج بیانگر آن بود که رابطه میان مدیریت سود واقعی و اندازه هیئت‌مدیره با پایداری سود معنی‌دار نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها