• اثر ضد باکتریایی و سمیت سلولی نانوذرات کیتوسان و گیاه شیرین بیان بر رده سلول های سرطانی کبد (hepg2)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/18
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  اثر ضد باکتریایی و سمیت سلولی نانوذرات کیتوسان و گیاه شیرین بیان بر رده سلول‌های سرطانی کبد  (hepg2)

  امروزه گیاهان دارویی کاندیدهای خوبی جهت درمان بسیاری از بیماری‌ها هستند. سرطان کبد به‌عنوان یکی از فراوان‌ترین سرطان‌ها در دنیا شناخته شده است. همچنین گیاه شیرین بیان و نانوذرات کیتوسان به علت داشتن خواص ضد میکروبی در علم پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر ضد میکروبی و ضد سرطانی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان، نانوذرات کیتوسان و اثر هم‌افزایی آن‌ها در غلظت‌های مختلف مورد سنجش قرار گرفت.

  در سنجش ضدمیکروبی، باکتری سودوموناس آئروژینوزا در برابر تیمار با عصاره، نانوذرات و استفاده هم‌زمان این دو کاهش رشد را نشان دادند. بیشترین اثر مهاری در استفاده هم‌زمان نانوذرات کیتوسان به همراه عصاره شیرین بیان مشاهده شد. مقدار mic در رقت µg/ml 32 و مقدار mbc بین µg/ml 128 تعیین گردید. همچنین عصاره هیدروالکلی شیرین بیان و نانوذرات کیتوسان در غلظت‌های مختلف بر رشد سلول‌های سرطانی کبد رده hepg2 و سلول‌های فیبروبلاست رده l929 به‌عنوان سلول‌های نرمال در سه بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعت با آنالیز mtt مورد سنجش قرار گرفتند.

  نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها وابسته به دوز و زمان متغیر است و با افزایش زمان از میزان زیستایی سلول‌ها در هر دو تیمار نانوذرات و عصاره گیاه کاسته شده است. بیشترین تأثیر مهاری در استفاده هم‌زمان عصاره (mg/ml 1.5) و نانوذرات کیتوسان (mg/ml 0.2) پس از 72 ساعت بدست آمد که درصد زیستایی سلول‌ها به 8 درصد کاهش یافته بود. همچنین ic50 برای سلول‌های سرطانی در زمان 24 ساعت مشاهده شد. با توجه به نتایج می‌توان ادعا کرد عصاره ریشه گیاه شیرین بیان و نیز نانوذرات کیتوسان در غلظت‌های مختلف دارای اثر مهاری بر رشد باکتری‌ها و نیز سلول‌های سرطانی کبد است، لذا مطالعات بیشتر می‌تواند آینده‌ای نوید بخشی را به همراه داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها