• بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/05
  • تعداد بازدید: 128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر

  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران عمرانی استان بوشهر می‌باشد که در بین آنها تعداد 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.

  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مدیریت زمان (کرمی) و پرسشنامه مدیریت پروژه (انریکو) می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین برنامه ریزی زمان بندی کار، اولویت بندی کار، تفویض اختیار و مکالمه تلفنی با زمان پروژه رابطه وجود ندارد و بین مولفه های اداره جلسات، پذیرش مراجعین و امور شخصی با مدیریت زمان پروژه رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها