• رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/05
  • تعداد بازدید: 192
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی

  پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در هر کشوری، زیرساخت‌ها و آبادانی آن کشور را تشکیل می‌دهند. در اجرای این پروژه‌ها تامین مالی دغدغه مهم و اولیه مـی‌باشـد بـا توجـه بـه کمبـود تاسیسات و زیـر ساخت‌های زیربنایی در کشور از یکسو و کمبود منابع سرمایه‌ای از سوی دیگر سرمایه از نقش غیر قابـل انکاری در این میان برخوردار می‌باشد. تامین مالی پروژه‌ها از شایع‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در هر کشور به حساب می‌آید.

  بدون شک، نحوه و چگونگی تامین مالی، برای پروژه‌های مورد نظر در هر سطح از نهادهای موجود، به ویژگی آن پروژه بستگی دارد. توجه به تامین مالی سهم بالایی در رفع مشکلات تامین مالی و راه‌اندازی پروژه‌ها دارد. لذا هدف از این مطالعه رتبه بندی روش‌های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه‌های عمرانی می‌باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش، توصیفی- پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ تهیه‌شده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش‌ تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش تحلیل سلسله مراتبی) استفاده شد کﻪ ﺗﻮﺳﻂ پنج نفر از کارشناسان ارشد مهندسی مالی با حداقل 10 سال سابقه حضور در پروژه‌های تامین مالی شرکت های عمرانی در غرب تهران ﺗکﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزارسوپردسیژن (super decisions) تحلیل شد. نتایج رتبه‌بندی تامین مالی نشان داد که وام‌های بین المللی با وزن نسبی 0.314 رتبه اول، انواع قراردادهایbot با وزن نسبی 0.21 و فاینانس با وزن نسبی 0.171 جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که به‌طورکلی معیار نرخ بازده بیشتر با وزن نسبی 0.64 نسبت به معیارهای ریسک کمتر با وزن نسبی 0.26 و سقف تامین وجوه بیشتر با وزن نسبی 0.1 از اهمیت بالاتری در تامین مالی از منابع خارجی در پروژه‌های عمرانی برخوردارند و بایستی به آن‌ها توجه بیشتری نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها