• شناسایی فرصت ها و تهدیدهای دوره های آموزش کلاس های درسی به صورت مجازی دوره اول ابتدایی منطقه تبادکان مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/23
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  شناسایی فرصت ها و تهدیدهای دوره های آموزش کلاس های درسی به صورت مجازی دوره اول ابتدایی منطقه تبادکان مشهد

  به دنبال شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش در سال تحصیلی، معلمان ناگزیر از ارائه آموزش در فضای مجازی شدند. لذا این پژوهش با هدف اصلی شناسایی فرصت و تهدیدهای دوره های آموزش کلاس های درسی به صورت مجازی در دوره اول ابتدایی با رویکرد کیفی و به روش پدیدارنگاری انجام شد. مشارکت کننده های این پژوهش معلمان مدارس دوره اول ابتدایی منطقه تبادکان مشهد بودند؛ که بر اساس اشباع نظری 13 نفر به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند.

  برای گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق بهره گرفته شد. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری انجام گرفت. پس از استخراج و دسته بندی موضوعی فرصت های دروه های مجازی در پنج بعد برنامه درسی، اقتصادی، روان شناسی، خانواده و سازمانی و تهدیدهای دوره های مجازی در شش بعد برنامه درسی، سازمانی، خانواده، بهداشتی و جسمی، اقتصادی و روانشناسی مورد توجه قرار گرفتند. بنابراین با توجه به فرصت ها و تهدیدهای دوره های مجازی که توسط معلمان بیان گردیده است، طراحی زیر ساخت های منسجم و اثر بخش جهت تعیین ویژگی عناصر برنامه درسی مطلوب مجازی در دوره اول ابتدایی ضرورت پیدا می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها