• بررسی نقش مدیریت استعداد در تعدیل رابطه میان بهسازی مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی نقش مدیریت استعداد در تعدیل رابطه میان بهسازی مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

  این تحقیق به بررسی رابطه میان بهسازی مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی با نقش تعدیلگر مدیریت استعداد شرکت آب و فاضلاب استان تهران پرداخته است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام، توصیفی همبستگی می باشد.

  ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روایی سوالات با استفاده از نظر خبرگان تایید شد. نتایج نشان داد که میان بهسازی مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری و میان مدیریت استعداد و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و مدیریت استعداد؛ تعدیل کننده رابطه میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها