• بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در روابط اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/20
  • تعداد بازدید: 133
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در روابط اجتماعی

  مقاله پیش رو به بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه می پردازد. سازمان هایی که علیرغم قدمت دیرینه ی خود در جامعه ایران و نهادینه شدن فعالیت های آنها هنوز جایگاه اصلی خود را در روابط اجتماعی از یک سو، و تعامل با نظام سیاسی و مدیریت اجرایی را از سوی دیگر نتوانسته پیدا کند.

  این مهم می تواند عواملی چندگانه را به همراه داشته باشد. نکته مهم و اساسی آن است که در تبیین اهداف، ویژگی ها و نقش های مربوط به این سازمانها کوشش و اهتمام جدی همراه باشد و در جامعه به اشکال قانونی بتوان در کسب جایگاه سازمان ها اهتمام نمود. مشکل عمده ای که در راه رسیدن به توسعه یافتگی و نهادینه شدن فعالیتها و کارویژه های سازمانهای مردم نهاد وجود دارد، نبود سازوکار مناسب و یک پارچگی در مواجهه با این سازمانها در نظام اجرایی و تصمیم گیری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها