• بررسی تاثیر کووید 19 بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/23
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی تاثیر کووید ۱۹ بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کووید-۱۹ بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار است. تحقیق حاضر ازنظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران (که حسابرس شرکتهای بورسی می باشند) است. ابزار نمونه‌برداری پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام روایی صوری با کمک اساتید محترم دانشکده، به کمک نرم‌افزار اسمارت پی ال اس روایی سازه آن مورد تائید قرار گرفت.

  پایایی به کمک آلفای کورنباخ محاسبه و تائید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل ساختاری استفاده شد. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه‌های تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می‌گیرد و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری smart-pls استفاده‌شده است.

  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدکه رابطه کووید-۱۹ بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران معنی دار بوده است و می توان بیان کرد در شرایط بحران به وجودآمده ناشی از ویروس همه گیر کرونا نه تنها به کارگیری الزامات استانداردهای حسابداری و حسابرسی نسبت به قبل کاهش نمی یابد بلکه به کارگیری کامل و دقیق آنها و حفظ و بهبود کیفیت گزارشگری بیشتر مورد تاکید است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها