• رفتار شهروندی سازمانی و اثرات آن بر عملکرد کارکنان و سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 165
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رفتار شهروندی سازمانی و اثرات آن بر عملکرد کارکنان و سازمان

  امروزه موفقیت سازمان ها نیازمند توجه بیشتر به منابع انسانی است. سازمان ها برای موفقیت، باید به خوبی از توانمندی منابع انسانی خود استفاده کنند که در این بین توجه به رفتار شهروندی سازمانی، دارای اهمیت ویژه بوده، بنابراین در دنیای کنونی، داشتن کارکنانی که از نقش و وظایف خود فراتر رفته و رفتار شهروندی سازمانی را به نمایش در آورند، لازمه موفقیت سازمانها است.

  رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل واشتیاق خود کارکنان بدون هیچ گونه انگیزه ی بیرونی در جهت پیشبرد هرچه بهتر عملیات سازمانی انجام می گیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی از سوی سازمان نیست. از آنجا که امروزه این رفتارها جزجدایی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب می شود و در جنبه های مختلف سازمانی همچون تحقق اهداف سازمان، برتری در میان رقبا و نحوه عملکرد، میزان اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان تاثیرگذار است، آموزش و فرهنگ سازی در زمینه شناخت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از سوی مدیران و به کارگیری و تقویت این چنین رفتارهایی برای اداره هرچه بهتر سازمان به مدیران توصیه می شود.

  مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت کارکنان و سازمان دارد. نتیجه اینکه رفتار شهروندی و اخلاقی نه تنها به نفع سازمان است بلکه بر روحیه کارکنان هم اثر می گذارد و سبب افزایش انگیزه و رضایت شغلی در کارکنان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها