• بررسی رابطه نقش میانجی انگیزش درونی پرستاران بر اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی بیمارستان های دولتی گیلان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 311
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه نقش میانجی انگیزش درونی پرستاران بر اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی بیمارستان های دولتی گیلان)

  مدیریت اخلاق عبارت است از شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتارها در سازمان. سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می توانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند. امروزه مدیریت اخلاق یکی از زمینه های عملی مدیریت به شمار می رود که دارای رویکرد برنامه ای و چندین ابزار عملی است. هدف این تحقیق بررسی رابطه نقش میانجی انگیزش درونی پرستاران بر اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان های دولتی استان گیلان می باشد.

  تعداد اعضای جامعه برابر 3960 نفر می باشد. تعداد نمونه مورد نیاز با استفاده از روش کوکران 384 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید و پس از توزیع در بین افراد نمونه، اطلاعات حاصل از آن در نرم افزار اس پی اس اس وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که انگیزش درونی به عنوان یک نقش میانجی بین دو متغیر اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین اخلاق کار اسلامی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها