• تأثیر عمر شرکت بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 633
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  ساختار سرمایه یک شرکت، ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام آن است. شناخت و بررسی فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و همچنین نحوه تصمیم‌ گیری مدیران شرکت‌ ها در خصوص اتخاذ سیاست ‌های تأمین مالی مناسب، جهت رفع نیازهای مالی شرکت، از مهم‌ترین موضوعات علمی و دانشگاهی می ‌باشد. از طرفی، حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. یکی از مهم‌ترین مزایای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه، حمایت از حقوق ذی نفعان است. سیستم‌های حاکمیت شرکتی قوی همانند مکانیزم‌های پاسخگویی، با قرار دادن شرکت‌ها در مقام پاسخگو به حقوق و نیازهای ذی نفعان از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، خدمت‌رسانی می‌کنند. پژوهش‌ های پیشین نشان داده‌اند که با افزایش سن شرکت، بسیاری از ویژگی‌های شرکت ‌ها تغییر می‌کند که همین عامل بر جنبه‌ های مختلف رفتاری (رفتار مالی) آن‌ ها اثرگذار خواهد بود. به طوریکه این مطالعات بیان نمودند که شرکت ‌های با طول عمر بالا، دارایی ‌های بیشتری را در اختیار دارند که همین عامل بدهی‌ های بالاتر آنها را نسبت به شرکت ‌های جوان ‌تر توجیه خواهد کرد. همچنین پژوهش‌ها نشان می ‌دهند که با افزایش سن شرکت، ویژگی‌های حاکمیت شرکتی مناسب برای شرکت‌ ها نیز تغییر خواهد کرد. لذا میتوان بیان نمود که عمر شرکت هم بر تغییرات ساختار سرمایه و هم تغییرات حاکمیت شرکتی اثرگذار خواهد بود. این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می رود. داده‌های تحقیق برای دوره 5 ساله (1391 لغایت 1395) از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی ره‌آورد‌نوین و وب سایت های مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران که حاوی داده‌های بازار سرمایه ‌ای تهران می ‌باشند، گردآوری می ‌شود. اطلاعات 148 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها پس از جمع آوری، پردازش شده و توسط روش‌های آمار توصیفی مناسب و هم چنین روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده‌های‌ترکیبی و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد معیارهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی نشان‌ دهنده اثرگذاری منفی بر ساختار سرمایه بودند. سن شرکت به صورت مثبت (مستقیم) بر ساختار سرمایه اثرگذار است؛ و در نهایت سن شرکت در هنگام ضرب در معیارهای حاکمیت شرکتی رابطه میان حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه را در جهت مثبت تقویت نموده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها