• بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و استراتژیک شرکت های لبنی خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین المللی شدن

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 504
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و استراتژیک شرکت های لبنی خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین المللی شدن

  امروزه کارآفرینی و حرکت سازمان به سمت آن، یکی از روش‌های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است که نوآوری را در سازمان نهادینه می‌سازد و در پی آن تعالی اقتصادی کشورها را در پی خواهد داشت. عمده‌ترین هدف شرکت ها از ورود به بازاریابی بین المللی، ایجاد فرصت های مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می‌شود تا تعدادی از شرکت ها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصت های موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمی‌توان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژی¬ها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدف¬های شرکت را تأمین کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و استراتژیک شرکت¬های لبنی استان خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین المللی شدن است. استراتژی‌های مناسب برگرایش شرکت‌های لبنی که شامل مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیت‌های فن آوری، تأثیر نفوذ شبکه می‌باشد به عنوان متغیرهای پژوهش انتخاب شدند. برای بررسی تأثیرگذاری این عوامل، شرکت لبنی فعال عضو بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفت و 47 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با بازاریابی بین المللی این شرکت ها به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند.

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی می‌باشد که اطلاعات آن به روش توصیفی- پیمایشی جمع آوری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای به منظور بررسی فرضیات در سطح اطمینان 0.95 (سطح خطای 0.05) با استفاده از نرم افزار spss 22 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیت‌های فنآوری و تأثیر نفوذ شبکه عوامل مؤثری در انتخـاب استراتژی¬های ورود به بازارهای خارجی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها