11 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • فصلنامه پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع
  حوزه های تحت پوشش : علوم انسانی - مهندسی صنایع - علوم مهندسی - مدیریت - اقتصاد
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  نوع انتشار : چاپی
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/07/24
  • سال انتشار : 1397
  • محل انتشار : رم - ایتالیا
  • شاپای الکترونیکی : 26454394
  • ایمیل : shij.journals[at]gmail.com
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 50 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها