• شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثر در بهره وری مصرف انرژی از منظر مشتریان بانک ملی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 333
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثر در بهره وری مصرف انرژی از منظر مشتریان بانک ملی ایران

  امروزه بهینه سازی و بهره وری درست از منابع انرژی از ضروریات هر جامعه است و به ویژه حوزه طراحی مسکن از اهمیت مضاعفی در زمینه بهره وری انرژی بازی می کند. منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روش ها و سیاست هایی در مصرف درست انرژی است. که از نقطه نظر اقتصادملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثر در بهره وری مصرف انرژی با رویکرد ذیربطلان مختلف مطالعه موردی: بانک ملی ایران انجام شد.

  روش تحقیق حاضر پیمایشی و ابزار جمع اوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری تحقیق مشتریان 5 شعبه بانک ملی در سطح شهر تهران بودند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 120 نفر انتخاب شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد: از منظر مشتریان رضایت مشتری با وزن نهائی 0.174 مهم ترین عامل بهره وری انرژی است و در رتبه بعدی نیز معیار فضا با وزن نهائی 0.152 و بهره وری با وزن نهائی 0.134 است. هم چنین در زیر معیارها، از نظر مشتریان 5 عامل یا پارامتر در بهره وری مصرف انرژی بیش ترین تاثیر را دارند که عبارتند از: 1-استفاده از فضای سبز؛ 2-تعداد وسائل روشنائی؛ 3-میزان مصرف وسائل روشنائی؛ 4-استفاده مناسب ساختمان از روشنایی روز؛ 5-تعداد مراجعین.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها