جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
15 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه لرستان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 15 مقاله
  توضیحات : گروه زمین شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زمین شناسی
  • گرایش : زمین شناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها