جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
21 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 21 مقاله
  توضیحات : دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت منطقه کشور
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : الهیات و معارف اسلامی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها