جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
28 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 28 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه حسابداری ، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی –قوچان ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها