جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : ریاضی محض
  • گرایش : رمز
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها