جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه قم
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی ترم آخر کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها