جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : آبیاری و زهکشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها