جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم دامی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها