جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : پژوهش هنر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01