جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه زابل
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : اقتصاد کشاورزی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها