جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناس ارشد علوم قرآنی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : معارف قرآن
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها