جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : مدرس دانشگاه و رئیس امور مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان، اهواز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مالی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها