جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ااسلامشهر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : پژوهش هنر
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01