جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
11 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 11 مقاله
  توضیحات : گروه فلسفه هنر، و احد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : فلسفه هنر
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها