جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه کاشان
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : مطالعات فرهنگی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01