جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، دانشگاه مازندران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کامپیوتر
  • گرایش : نرم افزار
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/09/07
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها