جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان شناسی همگانی
  • گرایش : زبان شناسی همگانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/09/09
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها